COMUVICAT 2019
I CONFERÈNCIA CATALANA DE LA COMUNICACIÓ DEL VI
Barcelona, 4-5 març 2019
Programa 2019
Ponents 2019
Patrocinadors 2019

Menú