Tots els continguts i programari del lloc Web de COMUVICAT (https://www.comuvi.cat) són bé propietat de Missatges Gestió de Comunicació SL –propietària del web–, bé de col·laboradors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. 

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc Web de COMUVICAT (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc Web) que es realitzi sense autorització de Missatges Gestió de Comunicació SL constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Missatges Gestió de Comunicació SL es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts del web COMUVICAT en qualsevol moment, no assumint cap responsabilitat sobre la seva actualització. 

Així mateix, Missatges Gestió de Comunicació SL es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació de la seva web, podent fer ús de tal facultat sense previ avís.

Tant l’accés al web de COMUVICAT com l’ús de qualsevol informació continguda en el mateix és d’exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix o ho usa, no responent Missatges Gestió de Comunicació SL de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació. 

Missatges Gestió de Comunicació SL no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles, o qualsevol altre contingut de la seva web COMUVICAT siguin exactes o complets, excloent especialment, qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se dels continguts i serveis comercials o d’una altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament (link), directament o indirectament, a través del web de COMUVICAT.

Per a facilitar el seu accés, pot que Missatges Gestió de Comunicació SL inclogui vincles a pàgines d’Internet pertanyents o gestionats per tercers. En entrar en aquests llocs, revisarà i acceptarà vostè les normes d’ús de l’esmentada pàgina abans d’utilitzar-la. També acceptarà que Missatges Gestió de Comunicació SL no té cap control sobre el contingut de les esmentades pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat per cap material creat o publicat per aquestes. A més, el vincle a un lloc aliè a COMUVICAT no implica que Missatges Gestió de Comunicació SL aprovi dit lloc, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de COMUVICAT es faci referència a productes, serveis i/o activitats propietat de tercers no constitueix patrocini o recomanació dels mateixos per part de Missatges Gestió de Comunicació SL.

Missatges Gestió de Comunicació SL exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per causa de problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de COMUVICAT o de webs de tercers.

Missatges Gestió de Comunicació SL no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica de terceres parts, generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

El contingut d’aquesta web solament té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de Missatges Gestió de Comunicació SL.

Missatges Gestió de Comunicació SL garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de COMUVICAT. Les dades proporcionades seran incorporats a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat de Missatges Gestió de Comunicació SL, creada per a facilitar als usuaris informació sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. 

En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l’usuari del web de COMUVICAT podrà en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de Missatges Gestió de Comunicació SL enviant un E-mail a: missatges@missatges.com© Missatges Gestió de Comunicació SL (CIF B-25372681) C/ Vila de Foix 2, 2n 2a. Lleida 25002. Tel 973 273977. missatges@missatges.com