ORGANITZACIÓ I SECRETARIA

Como Pomona

Vila de Foix 2, 2n 2a
25002 Lleida
973 273 977

Inscripció tancada

info@comuvi.cat
www.comuvi.cat
@Comuvicat
#comuvicat2020

Col·legi de Periodistes de Catalunya
Rambla de Catalunya, 10 pral
08007 Barcelona

Menú