ORGANIZACIÓN Y SECRETARÍA

Como Pomona
(Missatges, Gestió de Comunicació)

Vila de Foix 2, 2n 2a
25002 Lleida
973 273 977
609 759 942

info@comuvi.cat
www.comuvi.cat
@Comuvicat
#Comuvicat

Seu de la Conferència:
Col·legi de Periodistes de Catalunya
Rambla de Catalunya, 10
08007 Barcelona