COMUVICAT 2020
II CONFERÈNCIA CATALANA DE LA COMUNICACIÓ DEL VI
Barcelona, 20-21 gener 2020
Programa 2020
Ponents 2020
Patrocinadors 2020
Inscripció 2020